Odkazy na české zdravotnické zdroje


ORL ambulance ve Frenštátě pod Radhoštěm
MUDr. Martin Knesl

 

 
Oční ambulance v Kopřivnici a PříbořeSoukromá ordinace pro děti a dorost v Novém Jičíněwww.zdravotnici.cz

Informační
zdroje

Seznam zdravotnických zdrojů u nás i ve světě
Projekt Medical Resources
Medical
Medgate
Mediclub
David
Centrální Registr Dárců Kostní Dřeně
Handihelp
Slovenské zdravotnictví
Právní normy pro zdravotnictví
     

Odborné
společnosti

Česká oftalmologická společnost
Česká urologická společnost
Česká radiologická společnost
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací
Nadace Sanguis - Prezentace nadace a jejích partnerů
     

Odborná
literatura

Propsy
ReGeNeRaCe
Sakura.
Úrazová chirurgie
Folia Microbiologica
Folia Veterinaria
Soudní lékařství
AMI report
Folia pharmaceutica Universitatis Carolinae
Homeopatie
JAMA
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Medica revue
Natura
     

Knihovny

Státní vědecká knihovna České Budějovice
Státní vědecká knihovna Liberec
Knihovna Akademie věd ČR
Knihovna Spolku mediků českých
Knihovna UP Olomouc
Masarykova veřejná knihovna
Národní knihovna ČR
Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Ústav vědeckých informací 1. LF UK
Moravská zemská knihovna v Brně
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE Praha
Knihovna VŠCHT
Městská knihovna v Praze
Národní knihovna ČR
Národní knihovna Praha
Národní lékařská knihovna
Parlamentní knihovna
Starman Bohemia
Státní technická knihovna Praha
     

Nemocnice

Nemocnice v Semilech
Nemocnice v Třebíči
Nemocnice s poliklinikou Rumburk
Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště
Nemocnice s poliklinikou v Přerově 
Regionální nemocnice v Jihlavě
Nemocnice České Budějovice
Nemocnice Valtice
Nemocnice Hodonín
Nemocnice Kroměříži
Nemocnice Pardubice
Baťova nemocnice Zlín
Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín
Nemocnice Hořovice  
Nemocnice Kroměříž
     

Fakultní
nemocnice, ústavy

FN u Svaté Anny, Brno
FN Královské Vinohrady
FN Plzeň
FN Olomouc
FN Ostrava
Masarykův onkologický ústav
Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové
IKEM
Ústřední vojenská nemocnice Praha 
Vojenská nemocnice Plzeň
Psychiatrické centrum Praha
Psychiatrie Jemnice  
Transfúzní stanice
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Ústav hematologie a krevní transfuze
OLÚTaRCH Vyšné Hágy
     

Lékařské
fakulty

Karlova univerzita - 1. lékařská fakulta
Karlova univerzita - 2. lékařská fakulta
Karlova univerzita - 3. lékařská fakulta
Lékařská fakulta Plzeň
Lékařská fakulta Brno
Lékařská fakulta Hradec Kralové
Farmaceutická fakulta Hradec Kralové
     

Zdravotnické
úřady

Asociace nemocnic České republiky
Centrální registr dárců kostní dřeně
Česká lékárnická komora
Medicon
Psychologické centrum Praha
Státní zdravotnický ústav Praha
Ústav hematologie a krevní transfuze
Úřad vlády České republiky
Česká lékařská komora
Svaz zdravotních pojišťoven
Ministerstvo zdravotnictví České Republiky
ÚZIS ČR
Seznam zdravotních výkonů
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven
Česká národní zdravotní pojišťovna
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Česká stomatologická komora
Stavovské fórum českých zubních lékařůDoporučuji:
Oční ambulance v Kopřivnici a Příboře
  Pro kamaráda vyrobil: Copyright © 2001, MUDr. Jan Pernica  

Copyright © 2001, MUDr. Jan Pernica